KURTULUŞ KUR'AN'A UYMAKTIR.!


De ki, “Ey insanlar! Rabbinizden size Hak/Kur’an gelmiş bulunuyor. Kim onun gösterdiği yola girerse kendisi için girmiş olur kim de girmezse kendi zararınadır. Ve ben sizin savunma avukatınız 

değilim.

 

Sen sadece sana vahyedilene tabi ol ve Allah vahyini tamamlayıncaya kadar diren/ mücadeleni sürdür. O, karar verenlerin en doğru karar verenidir.

(YUNUS/108-109)

 

Hakkıyla kur’an’ı öğrenip hayatına uygulayan biri olmayı Rabbim’den Niyaz Ediyorum.