İNSAN'IN GÖREVİ YARATICISI'NIN KOYDUĞU YASALARA UYMASI'DIR.!


Göklerdeki ve yeryüzündeki kimselerin, güneşin, ayın, yıl­dızların, dağların, ağaçların, hayvanların ve insanlardan birçoğunun, Allah’ın koyduğu yasaya boyun eğdiklerini görmez misin? İnsanların birçoğu da azabı hakketmiştir. Allah’tan başkasına bağlanıp kendisini rezil eden kimseye hiç kimse saygı duymaz. Kuşkusuz Allah, dilediği her şeyi yapandır.(HACC/18)

 

Hakkıyla Kur’an’ı öğrenip hayatına uygulayan biri olmayı Rabbim’den Niyaz Ediyorum.