"ELÇİLER DOĞRUYA İLETEMEZ"


Kuşkusuz sen sevdiğin kimseyi doğru yola erdiremezsin. Velakin dileleyen kimseyi doğruya Allah erdirir. Ve O, doğru yolu hak edenleri en iyi bilendir.

(KASAS/56)

 

Hakkıyla kur’an’ı öğrenip hayatına uygulayan biri olmayı Rabbim’den Niyaz Ediyorum.