ÇOĞALTMA YARIŞINA GİRENLER.!


Çoğalma hırsı sizi aldatıp oyalıyor. Ölüm size gelinceye kadar da o haledesiniz.

 

Ama, hayır, hayır! işin aslının öyle olmadığını yakında anlayacaksınız; Hayır, Hayır! Kesinlikle işin aslının öyle olmadığını yakında bileceksiniz.

 

Eğer, amaçsız çoğaltmanın başınıza neler getireceğini, kesin olarak bilseydiniz, can yakıcı sıkıntısının; ne ocaklar söndürdüğünü mutlaka görürdünüz! 

 

Bir süre sonra, onu, gözle görürcesine, gerçek olarak kesinlikle göreceksiniz. 

 

Ve zaten, böylesi çoğaltılasın ne denli can yakıcı sıkıntılara yol açtığını sizler, yakınen gözlemlemektesiniz.

Üstelik, gün gelecek, size verilen nimetlerin nerelerde harcandığı da mutlaka sorulacaktır.(TEKASÜR SURESİ)

 

TEKASÜR Yani çoğaltma yarışı, çok gösterme çabası anlamına gelmekle beraber, bu yarışa ve bu çaba içine giren insanların aynı zamanda aç gözlü, gözü doymaz, hırslı, ihtiraslı, lükse ve gösterişe meraklı oldukları anlamlarını da içerir.

 

Başka bir ifade ile TEKASÜR insanların Ben ondan daha zengin olacağım Ben ondan daha güçlü olacağım Ben ondan daha ileri olacağım Bu bana yetmez, dahasını isterim zihniyetiyle ortaya koydukları davranışlardır.

 

Bu olumsuz davranışlar övünç ve üstünlük elde etmek gibi nefsani dürtülerden kaynaklanan lüzumsuz, yararsız ve erdemsiz tüm yarış ve rekabetlerin gerçekleşme zeminidir.

 

Çoklukla eğlenmek, çoklukla mutlu olmak, her türlü çokluğu amaç edinmek yanlış bir davranıştır. 

 

TEKASÜR ile eğlenmek sosyal ortamı cehenneme çevirir. Mahşerde, hesap mahallinde sorguya çekilecek ve sahip olduğunuz nimetlerin hesabını vereceksiniz. Aklınızı başınıza toplayın!

 

İnsanlar başıboş bırakılmış değildir. Bu dünyadan sonra diriltilecekler, mahşerde toplanacaklar ve kendilerine verilen nimetlerin hesabını mutlaka vereceklerdir. 

 

İnsan, hayatını ona göre düzenlemeli ve bu bilinçle yaşamalıdır. Oyun, eğlence ve değersiz şeyleri amaç edinmemeli, daha hayırlı, daha çok ve daha güzel olan cennet ve Allah’ın rızası tercih edilmelidir. 

 

Hakkıyla kur’an’ı öğrenip hayatına uygulayan biri olmayı Rabbim’den Niyaz Ediyorum.