ALLAH'I TESBİH EDİN NE DEMEK?


Oluşturup düzene koyan, ölçümlendirip sonra yol gösteren, otlağı çıkarıp sonra da onu kapkara bir sel atığı haline getiren Rabbinin yüce adını temize çıkar.(A'LA/1-5)

Ayetlerde, Rabbimizin bazı sıfatları ile birlikte O’nun yüce adının tesbih edilmesini bildiren bir emir vardır.

 

ALLAH'I TESPİH NASIL YAPILMALI?

 

Rabbinin yüce adını temize çıkar.

Ayetin asıl mesajının odaklandığı “TESBİH” Rabbimizi bir takım yanlış ve çirkin yakıştırmalardan arındırmak ve O’nu yüceltmek, Rabbimizin sıfat ve isimlerini arındırmak ve yüceltmektir.

Allah’ı O’na yakışmayan şeylerden uzak tutmak, Allah’ı yüceltmek, O’nun her türlü kemal sıfatlarla donanmış olduğunu iyi kavramak ve bunu her vesile ile ilan etmektir.

"TESBİH" en kısacası yaratanı tüm nitelikleriyle tanımak ve tanıtmak demektir. 

Yani: TESBİH Ebu Hüreyre’den gelen ve namazlardan sonra otuz üç kere Sübhanellah demeyi öneren rivayet de dahil, otuz üçlük veya doksan dokuzluk imameli tespihlerle Allah’ın adının tekrarlanmasıyla herhangi bir alakası yoktur. 

Dolayısıyla Rabbimizin tesbih edilmesinden maksat, kendisine yakışmayan isim ve sıfatların Rabbimizden uzak tutulması ve adına sürülmüş karaların temizlenmesidir.

Yüce Allah’ın ismini tesbih etmek demek, Allah hakkında doğru olmayan sıfatları O’na yakıştırmak ve Allah’ı bir şeye benzetmek gibi, onun isimlerini inkar etmeye götüren manalardan onu uzak tutmak, o ismi hafife almak ve saygı dışında bir maksatla anmaktan sakınmaktır.

Kur’an’ın indiği dönemde Araplar arasında şu görüşler mevcuttu.

Meleklerin Allah’ın kızları olduğu,

Üzeyir’in ve İsa’nın Allah’ın oğlu olduğu,

Bazı melek ve putların Allah’a yaklaştırıcı olduğu,

Cinler ile Allah arasında bir nesep soy bağı ilişkisi bulunduğu

gibi yanlış ve saçma inanışlar yaygındı.

O günden sonra da Allah adına, cahili dönemin binlerce katı, Kur’an’da olmayan birçok görüş ve anlayış uydurulmuştur. 

Bu nedenle ismin tesbihi emri ile yapılması gereken, bu tarz inançları yansıtan isim ve sıfatların Rabbimizin isim ve sıfatları arasından derhal çıkartılıp atılmasıdır.

 

Hakkı'yla Kur'anı öğrenip hayatına uygulayan biri olmayı Rabbim'den Niyaz Ediyorum.