SONSUZ MERMAMET SAHİBİ OLAN YARATICIMIZ'DAN RABBİMİZ'DEN BİZ, SUÇ İŞLEMİŞ KULLARINA! BÜYÜK UMUT.!


De ki, "Ey! Ken­dilerine karşı kötülük edip aşırı giden kullarım! Allah'ın rahme­ tinden ümit kesmeyin. Çünkü Allah, tüm günahları affedicidir. Kuşkusuz, Allah çok bağışlayandır, çok esirgeyendir." Ancak, size azap gelmeden önce Rabbinize teslim olun ve O'nun buyruklarına kulak verin; aksi taktirde yardım göremezsiniz.

(ZÜMER/53-54)

 

Hakkıyla Kur’an’ı öğrenip hayatına uygulayan biri olmayı Rabbim’den Niyaz Ediyorum.