Reklam
Reklam
KENDİLERİNE GÖRE DİN ALGISI OLUŞTURANAR? BU AYETLERİ DİKKATLE...
Hanifi CIĞAL

Hanifi CIĞAL

KENDİLERİNE GÖRE DİN ALGISI OLUŞTURANAR? BU AYETLERİ DİKKATLE İNCELEMELİLER...!!! DİKKAT, DİKKAT, DİKKAT...!!!

03 Mayıs 2022 - 19:12

Neyiniz var, nasıl hükmediyorsunuz? 

 

Yoksa içinde, ders aldığınız şeyler Siz bu alemde neyi seçerseniz/beğenirseniz o kesinlikle sizin olacak garantisi verilmiş olan size ait bir yazılı belge mi var? 

 

Ya da size karşı kıyamet gününe kadar sürecek, Siz her ne hüküm verirseniz kesinlikle öyle olacak diye üzerimizde yeminler/taahhütler üstlenmeler mi var?

 

Sor bakalım ahireti yalanlayan o kişilere, içlerinden böyle bir şeyi hangisi garanti etmektedir? 

 

Yoksa onların ortakları mı var? O halde ortaklarını getirsinler, eğer doğrulardan iseler.

 

Gerçeğin bütün çıplaklığıyla ortaya konulup işin büyümeye başladığı, işin ciddileştiği ve boyun eğip teslim olmaya davet edildikleri gün artık güçleri yetmez.  

 

Gözleri yere eğilmiş, kendilerini bir horluk, düşkünlük sarmış bulunur. Oysa onlar, sağ-salim iken de boyun eğip teslim olmaya davet ediliyorlardı.

(KALEM/36-43)

 

Ayetlerde Ahireti yalanlayanlara ve şirk'e bulaşanlara sesleniliyor Ne oluyor size? Bu inanca, bu karara nasıl varıyorsunuz? Ahirette hesap vermeyeceğinize nasıl inanıyorsunuz?

 

Ayetlerde inkarcıların ve şirk koşan inanç ve kanaatlerinin hiçbir aslının olmadığı, bu inanç ve kanaatlerin hiçbir kitapta yer almadığı, Allah tarafından verilmiş bir yemine ve taahhüde dayanmadığı, kendilerine destek verecek ortaklarının da bulunmadığı, kısaca bunların kendi algılarına göre uydurdukları inançları'nın hiçbir kanıta dayanmadığı, kuruntudan öteye geçmediği belirtilmektedir.!!!

 

Ayetler günümüzde kendilerine göre bir din algısı geliştiren Müslümanların ibretle düşünüp anlaması gereken mesajlar taşımaktadır.!!! 

 

ALLAH KAİNATIN TEK RABBİDİR

YANİ: DİN'DE TEK YASA VE HÜKÜM ONA AİTTİR...!!! 

 

Kehf 26. Ayette Allah hükmün'de hiç kimseyi ortak kılmaz.

 

Günümüz Müslümanlarının da kendilerine özgü yüzlerce dini içerikli kitabı vardır. 

 

Onları okurlar, onlardan ders alırlar iman ve amellerini onlara göre belirleyip onlara göre yaşarlar. 

 

O kitaplarda canları ne istiyorsa hepsi vardır. Var olan o şeyler arasında, müritlerine himmet edecek, son nefeslerinde imanlarını kurtaracak ortakları, şeyhleri, üstatları gavsları, vs. vs.vardır.!!!

 

Hakkı'yla Kur'anı öğrenip hayatına uygulayan biri olmayı Rabbim'den Niyaz Ediyorum.