Reklam
Reklam
ALLAH HİZİPLERE, MEZHEPLERE, GURUPLARA AYRILMAYI YASAKLAR.!
Hanifi CIĞAL

Hanifi CIĞAL

ALLAH HİZİPLERE, MEZHEPLERE, GURUPLARA AYRILMAYI YASAKLAR.!

26 Nisan 2022 - 18:25

Şüphesiz dinlerini parça parça edip grup grup olan şu kimseler sen hiçbir şekil ve davranışça onlardan değilsin. Şüphesiz onların işi Allah'adır. Sonra Allah, onlara yapmakta oldukları şeyleri haber verecektir.(EN'AM 159)

 

Elçiye hitap edilmekle beraber onun şahsında tüm inananların muhatap alındığı bu ayet'de öncelikle dini birliği bozanlar kınanmaktadır.

 

Ayet, gelecekte olacaklar için bir uyarı mesajıdır. Çünkü burada konu edilen tefrikacılar, geçmişte ayrılığa düşüp birbirini sapık ilan eden Hıristiyanlar ve Yahudiler değildir. 

 

Burada, kimi Müslüman geçinenlerin mezhep mezhep, tarikat tarikat, cemaat cemaat ayrılacakları her birinin hakk dinden ayrı bir takım inanç ve amel şekli oluşturacakları ve birbirilerinden kopacakları bildirilmekte, müminlerin ise bu duruma karşı uyanık olmaları istenmektedir. Aynı uyarı Rum suresinde de görülmektedir.

 

Kalben O'na yönelenler olarak, Allah'ın koruması altına girin, salatı ikame edin (mali yönden ve zihinsel açıdan destek olma toplumu aydınlatma kurumları oluşturun-ayakta tutun),ortak koşanlardan dinlerini parça parça bölmüş, ayrılıkçı gruplara ayrılmış kimselerden de olmayın. –Her ayrılıkçı grup kendi yanlarındaki şeylerle böbürlenmektedir.–(RUM/31-32)

 

Rabbimiz, Kur’an’da, dinin kaynağında bildirilen ilkelerin hepsini almayıp işine geleni almak ve helal-haram konusunda Allah’a iftira etmek suretiyle insanların dini parça parça etmelerine birçok örnek vermiştir.

 

Dinin asıl kaynağından sapıldığında tefrika kaçınılmazdır. Bilindiği üzere, dinimizdeki ihtilafların pek çoğu, nebimize nispet edilen ve hadis, sünnet diye adlandırılan haberlerden kaynaklanmaktadır. 

 

Halbuki Rabbimiz, (En'am-159.)ayetteki SEN HİÇBİR ŞEYCE ONLARDAN DEYİLSİN  ifadesiyle elçisini tefrika sebebi olmaktan uzak tutmakta, onu bu pisliklerden aklamaktadır.

 

O halde dindar kişilerin de ilk günden beri aynı olan ve bugün de aynı'lığı devam eden Gerçek Din’e uymaları, onda parçalanmalara yol açıp bölük bölük olanların yoluna uymamaları gerekmektedir. 

 

Hakkıy'la Kuran'ı öyrenip Hayatın'a uygulayan Biri Olmayı Rabbim'den Niyaz ediyorum.