Reklam
Reklam
"DİN HAKKINDA ZORLAMA YOKTUR"
Hanifi CIĞAL

Hanifi CIĞAL

"DİN HAKKINDA ZORLAMA YOKTUR"

01 Eylül 2021 - 06:25

Din hakkında zorlayıcılık yoktur. Çünkü, aklını kullanan için neyin doğru neyin yanlış olduğu kesinlikle açıklanmıştır. Artık kim ortak koşucu düşünceleri telkin eden kişi ve kurumları reddeder, Allah’a ortak koşmadan inanırsa, kesinlikle o sapmayan dosdoğru bir yola girmiştir. İşitmek isteyene işittiren ve bilmek isteyene bildiren Allah’tır.(BAKARA/256)

 

“Ortak koşucu düşünceleri telkin eden kişi ve kurumlar” diye anlamlandırılan kavram Kur’an’da “Tağut” olarak geçen sözlüktür. “Tağut,” nefsimiz dahil, tüm şeytani düşünceleri telkin eden ve Allah’a ortak koşma düşüncesini ve kültürünü yayan, kişi, kurum, cemaat, mezhep vs. bağlılarının vasıfları anlamına gelir. Allah “Din hakkında zorlamanın olmadığını” açıkça beyan buyurmasına rağmen zikredilenler sürekli Allah’ın buyruğunun tam tersini yaparlar ve dini zorlaştırıp içinden çıkılmaz duruma getirirler.!!!

 

Hakkıyla kur’an’ı öğrenip hayatına uygulayan biri olmayı Rabbim’den Niyaz Ediyorum.