Reklam
Reklam
DİN'DE YASA KOYUCU SADECE VE SADECE ALLAH'TIR.!!!
Hanifi CIĞAL

Hanifi CIĞAL

DİN'DE YASA KOYUCU SADECE VE SADECE ALLAH'TIR.!!!

17 Ağustos 2021 - 09:00

Yahudiler dediler ki Uzeyr Allah'ın oğludur. Hristiyanlar da dediler ki Mesih Allah'ın oğludur. Bu, onların ağızlarında dolaşan sözlerdir ki, daha önce küfretmiş olanların sözüne benzetiyorlar. Allah onları yok etsin, nasıl da uyduruyorlar.

 

Onlar Allah'tan ayrı hahamlarını, rahiblerini rabblar edindiler. Meryem Oğlu Mesih'i de. Halbuki tek olan ilahdan başkasına ibadet etmemekle emrolunmuşlardır. O'ndan başka ilah yoktur. O bunların şirk koştukları şeylerden münezzehtir.(TÖVBE/30-31)

 

Bu Ayetleri okuyan bir çok kardeşlerimiz ya bu yahudi ve hırıstiyanlar işte bu kafirler Allah'ı bırakıp yahudiler Haham'larını, hırıstiyanlar'da rahiplerini Rabler edinmişler ve kafir olmuşlar.!!!

 

İyi doğruda sen hiç yaşadığın dini sorguladın'mı onların yaptıkları hatalarını Rabbimiz Rahmeti gereği bize yüce kitabın'da bildiriyor neden? Çünkü onların yaptıkları hatalara biz düşmeyelim diye...

 

Şimdi ilk önce Rabb ne demek onu öğrendik'mi onların yaptıkları hatalara biz'de düşmüşmüyüz onu kendimiz'de sorgulayalım...

 

                  RABB NE DEMEK?

 

Rabb, terbiye edip eğiten, yarattıklarını belirli bir programa uygun olarak birtakım hedeflere götüren, gelişmeyi programlayıp yöneten yani yasa koyan  demektir.!!!

 

İşte onların yaptıkları hata burda anlaşılıyorki onlar yasa koyucu olarak Haham'larını rahiplerini ve Meryem oğlu mesihi kabul etmişler yani Rabler edinmişler.!!!

 

Buradan anlaşılan bu dinde yasa koyucu birtek ALLAH'TIR onun haricinde kim derseki falancı, filancı'da yasa koyar işte bu demektir'ki onların yaptığı hatanın aynısını sende yapıyorsun demek'tir.!!!

 

Hakkıyla kur'an'ı öğrenip hayatına uygulayan biri olmayı Rabbim'den Niyaz Ediyorum.