Reklam
Reklam
ELÇİYE UYMAK YANİ: ONU İZLEMEK?
Hanifi CIĞAL

Hanifi CIĞAL

ELÇİYE UYMAK YANİ: ONU İZLEMEK?

03 Haziran 2022 - 19:05

De ki Eğer siz Allah’ı seviyorsanız o zaman bana uyun ki, Allah sizi sevsin ve günahlarınızı sizin için bağışlasın. Ve Allah, kullarının günahlarını çok örten, onları cezalandırmayan ve bağışı bol olandır, engin merhamet sahibidir.

 

De ki Allah’a ve Elçi’ye itaat edin! Artık yüz çevirirlerse, biliniz ki, şüphesiz Allah, kafirleri Kendisinin ilahlığını, rabliğini bilerek reddeden kimseleri sevmez.

(AL-İ İMRAN/31-32)

 

Ayetlerde, insanlara, Allah’a olan sevginin ölçü ve yolları açıklanmaktadır.

 

Allah’ı seven Elçi’ye uymalıdır ki Allah da onu sevsin ve günahlarını bağışlasın. 

Elçiye uymak yani onu izlemek demektir.

 

Ayrıca her mü’min Allah’a ve Elçi’ye  itaat etmekle yükümlüdür. Buna yanaşmayıp yüz çevirenler, kafirlerdir, Allah ise kafirleri sevmez.

 

Ey iman etmiş kimseler! Allah’a ve Elçisi’ne itaat edin. İşitip dururken ondan yüz çevirmeyin!

 

Vahye kulak asmadıkları halde İşittik/vahye kulak verdik diyenler gibi de olmayın!(ENFAL/20-21) 

                                                                    

Kim, Elçi’ye itaat ederse, artık o, Allah’a itaat etmiş olur. Kim de yüz çevirirse, artık Biz, seni o yüz çevirenlere koruyucu/bekçi olarak göndermedik.

(NİSA/80)

 

Elçi ne yapmışsa bizde onun yaptığını yapıp onu izlememiz gerekir...!!!

 

Ve ayetlerimiz onlara açıkça okunduğunda, Bize kavuşmayı ummayanlar Bundan başka bir Kur’an getir yahut bunu değiştir! dediler. De ki Onu kendimin öngörmesiyle değiştirmem benim için söz konusu olamaz. Ben, sadece bana vahyolunana uyuyorum. Rabbime isyan edersem, kesinlikle büyük bir günün azabından korkarım.

(YUNUS/15)

 

De ki Ben size ‘Allah'ın hazineleri benim yanımdadır’ demiyorum. Görülmeyeni, duyulmayanı, geçmişi, geleceği de bilmem ben. Size ‘Ben bir meleğim’ de demiyorum. Ben yalnızca bana vahyedilene uyuyorum. De ki Kör ile gören eşit olur mu? Hala düşünmüyor musunuz?(EN'AM/50)

 

De ki Ben elçilerden ilk ortaya çıkan biri değilim. Ve ben, bana ve size ne yapılacağını bilmiyorum. Ben sadece bana vahyedilene tabi oluyorum. Ve ben sadece apaçık bir uyarıcıyım.

(AHKAF/9)

 

BU AYETLERDE VE NİCE AYETLER'DE RABBİMİZ ELÇİSİNE SÖYLETİYOR BEN SADECE BANA VAHYEDİLENE UYARIM...!!!

 

Dolayısıyla Elçiye uymak KUR'AN'A uymaktır çünkü Elçi yani Nebimimiz sadece KUR'AN'A uymuştur bizde onun yaptığını yapıp KUR'AN'A UYMALIYIZ...!!!

 

Hakkıyla kur'an'ı öğrenip hayatına uygulayan biri olmayı Rabbim'den Niyaz Ediyorum.

Son Yazılar