Reklam
Reklam
İSLAM NE DEMEKTİR?
Hanifi CIĞAL

Hanifi CIĞAL

İSLAM NE DEMEKTİR?

11 Ocak 2022 - 00:57

Korkudan, kuşkudan, beladan, huzursuzluktan, mutsuzluktan, kavgadan savaştan, ağrıdan, sızıdan, maddi ve manevi sıkıntılardan, zayıflıktan çürüklükten… tüm olumsuzluklardan uzak olma demektir.

 

             Yani başka deyimle:  “SAĞLAMLAŞTIRMA” (dertten, tasadan, korkudan, mutsuzluktan, kavgadan, savaştan ve benzeri şeylerden uzaklaştırma) demektir. Öyleyse İslam dini de, “insanları sağlamlaştıran din” (dert, tasa, savaş, zayıflık, manevi hastalık, mutsuzluk ve benzeri şeylerden uzaklaştırıp sağlama, güvenceye alan ilkeler)demektir.

 

          (İSLAM (SAĞLAMLAŞTIRMA)

 

Sağlamlaştırma, kişinin İslam dinini kabul ederek kendini sağlama alması, güvende olması demektir.

 

Müslüman da  kendini sağlama alan, sağlamlaştıran demektir. “MÜSLÜMAN” dediğimizde, bu anlam dikkate alınmalıdır.

 

Tarih boyunca Allah tarafından gönderilen her Elçi, sadece İslam’ı (sağlamlaştıran barış, huzur güven sağlayan sistemi) tebliğ etmiş her topluma kendi diliyle İslam’ı öğretmiştir. Daha sonra egemen güçler, işlerine gelmediği için bu dini bozmuşlar, kendi çıkarları doğrultusunda yapay dinler oluşturmuşlardır.

 

BUNDAN DOLAYIDIRKİ ALLAH'IN İNSANLIĞA GÖNDERDİĞİ DİNİ YAŞANMAYIP BİRİLERİNİN UYDURDUĞU VE İNSANLIĞA DİN DİYE DAYATTIĞI'NA MALESEF HERŞEYE İNSANLIK ŞAHİT.!!! 

 

ÇARE DİN OLARAK KUR'ANIN BELİRTTİĞİ İSLAMI KABULLENMEK'TİR.!!!

 

Yüce KUR'AN'IMIZDA din’in Allah tarafından ortaya konulduğu, Elçiler’in din oluşturmadığı, aksine  Allah’ın dinine uyan ve yaşayanların ilki olduğu vurgulanmaktadır. bunu birçok Ayetlerde görmekteyiz.

 

De ki: “Gökleri ve yeri yoktan var eden, besleyen, fakat Kendisi beslenmeyen Allah’tan başka yardım eden, koruyan, yol gösteren bir yakın mı edineyim?” De ki: “Ben İslam kişilerin ilki olmakla emrolundum.” Ve sen sakın Allah’a ortak koşanlardan olma!(EN'AM/14)

                                                                              

De ki: “Benim salatım (mali yönden ve destek olmam toplumu aydınlatmak için çalışmam), kulluğum, hayatım ve ölümüm sadece Kendisinin ortağı olmayan alemlerin Rabbi Allah içindir. Ve ben böyle emrolundum, ben Müslümanların da ilkiyim.

(EN'AM/162-163)

                                                                      

De ki: Ben, kesinlikle dini yalnızca Kendisine özgü kılarak Allah’a kulluk etmekle emrolundum. Ve bana Müslümanların ilki olmam için emir verildi.

De ki: Şüphesiz Rabbime karşı gelirsem büyük günün azabından korkarım.

(ZÜMER/11-12-13)

 

Hakkı'yla Kur'anı öğrenip hayatına uygulayan biri olmayı Rabbim'den Niyaz Ediyorum.