Reklam
Reklam
RAİNA DEMEYİN UNZURNA DEYİN...!
Hanifi CIĞAL

Hanifi CIĞAL

RAİNA DEMEYİN UNZURNA DEYİN...!

21 Mayıs 2020 - 14:48

 

Ey İnananlar! Yahudileşmiş kimseler gibi elçiye: “Raina”/"bize çobanlık et/bize efendilik et”demeyin; “unzurna”/ "Bize nazar et, bizim düşüncelerimizi gözet!” deyin ve anlatılanları iyi kavrayın ! Allah’ın kelimelerini örtbas edip çarpıtanlar için çok acıklı bir azap vardır.(BAKARA/104)

 

Elçiye gelen vahyi anlatırken inananlar, vahyi iyi anlayabil­mek amacıyla, "acele etme", "ağır ağır anlat" anlamlarına gelen "raina" sözcüğünü kullanıyorlardı. 

 

Bu sözcük, İbranicede "koyun sürüsü gibi gü­dülen" anlamına geliyordu. Hatta bizim kültürümüzde de, sessiz insanlara "koyun gibi adam" denir.

 

İnkarcı Yahudiler, bu sözcüğü alaylı bir şekilde, devamlı olarak Elçiye söylemeye başladılar. O zaman Allah, ina­nanlara "raina" sözcüğünü değil de, maksatlarını daha iyi ifade eden, "bizi gözet", "bizi bekle" anlamına gelen, "unzurna" sözcüğünü kullanma­larını buyurdu.

 

Hakkıyla kur’an’ı öğrenip hayatına uygulayan biri olmayı Rabbim’den Niyaz Ediyorum.