Reklam
Reklam
Hanifi CIĞAL

Hanifi CIĞAL

"ŞİRK"

17 Mayıs 2022 - 21:45

sözlükte mülk ve saltanatta ortaklık demektir.

 

Dini açıdan ise Allah’ın yetki ve sıfatlarını  herhangi bir varlığa yakıştırılması verilmesi ya da uyarlanmasıdır.

Bu inanç ve eylemde bulunan'a müşrik  denir.

 

Müşrik sadece ALLAH ikidir üçtür diyen değildir. Allah’a inanıp da bu inançla birlikte yedek ve yardımcı bir takım ilahlar kabul edenler de müşriktir.

 

                            "TEVHİD"                       Tevhid'in sözlük anlamı birlemek'tir.

 

Dini anlamı ise Kelime-i Tevhit'te ifade edildiği şekliyle önce tüm ilahları reddetmek sonra da ilah olarak sadece Allah’ı kabul etmektir.

 

tabii ki bu kabul yalnızca sözde kalmamalı tüm düşünce ve eylemler'de de kendini göstermelidir.

 

Kelime-i Tevhit’in söz dizimine dikkat edildiğinde önce tüm ilahların reddedildiği görülür.

 

Tüm ilahları reddedebilmek için insanın önce sahte ilahları veya ilah yerine konulanları iyi tanıması gerekir.

 

Onları iyi tanıyıp reddettikten sonra sıra gerçek ve tek olan ilahı kabul etmeye gelir. 

 

Tek ve gerçek ilah ALLAH'TIR O’ndan başka ilah yoktur. Allah’ın tek ilah olarak kabul edilmesi O’nu gereği gibi tanımak'la olur yoksa sadece kabul ettim demekle mümkün olmaz.

 

ALLAH'I gereği gibi tanıyabilmek ise KUR'AN ile mümkündür.

 

Allah’ın zatı ve  sıfatlarının ve güzel isimlerinin Kur’an’dan öğrenilmesi ve bunlara inanılması gerekir.

 

KUR'AN tevhit inancını Allah’ın zatı sıfatları evren ve insanla olan ilişkileri bağlamında ele alır ve tevhit bütün sahte ilahları elin tersiy'le itip benim Rabbim İlahım ALLAH'TIR  deyip teslimiyet göstermeyen her türlü inanç ve davranışın boşa çıkacağını çeşitli boyutlarıyla ortaya koyar.

 

Hakkı'yla Kuran'ı öğrenip hayatına uygulayan biri olmayı Rabbim'den Niyaz Ediyorum.

 

Son Yazılar