Reklam
Reklam
ZORLUĞUN YANINDA KESİNLİKLE BİR KOLAYLIK VARDIR.!
Hanifi CIĞAL

Hanifi CIĞAL

ZORLUĞUN YANINDA KESİNLİKLE BİR KOLAYLIK VARDIR.!

05 Temmuz 2020 - 15:47

 

Biz, senin için, senin göğsünü açmadık mı? Senden ağır yükünü indirmedik mi? Ki o, senin belini çatırdatmıştı. Senin şanını da senin için yüceltmedik mi?

Demek ki zorluğun yanında kesinlikle bir kolaylık var. Zorluğun yanında bir kolaylık, kesinlikle var.

O halde boş kalır kalmaz hemen yeni bir şeye başla.

Ve arzularını yalnızca Rabbine yönelt.

                 (İNŞİRAH-SURESİ)

 

Göksünü açma; “ferahlık, rahatlık, metanet” gibi anlamlarda kullanılmış, kalp ameliyatı anlamında kullanılmamıştır.

Ağır yükün; Elçi olmanın getirdiği ağır sorumluluk olduğu anlamın’da olduğudur.

Müzzemmil suresinin 5. ayeti “Doğrusu Biz senin üzerine ağır bir söz bırakacağız” Elçiye tevdi edilen ağır sözden Elçilik görevinin ağır bir görev olduğu kolayca anlaşılır.

Senin  şanını, yüceltmedik mi? 

Sen sıradan bir kul iken sana ‘Allah’ın elçisi, Hatemu’n-Nebiyyin’ rütbelerini vermedik mi? Böylece seni toplumda yüksek rütbeli, yüksek itibarlı, çok onurlu bir duruma getirmedik mi?olmaktadır.

Zorluğun yanın’da mutlaka bir kolaylık var; Ayetlerin’de bildirdiği gibi, koyduğu hükümlere samimiyetle bağlı olanlar için mutlaka bir kolaylık yaratmaktadır. 

Bakmasını bilen her insan, Allah’ın kendisi için yarattığı kolaylıkları görebilir ve hiçbir zaman zorluklar karşısında gevşeklik göstermez. Ne var ki, bu gerçeği görebilmek ancak Allah’a haşyet duymakla, Allah’a güvenip sığınmakla, tek velinin sadece Allah olduğuna iman etmekle mümkündür.

Boş kaldığın’da hemen yeni bir işe başla; Elçiye görevini tatil etme veya ara verme yetkisi verilmediğini, tebliğe ara vermeksizin devam edilmesi gerektiğini ifade etmektedir.

Ve arzularını yalnızca Rabbine yönelt;Çünkü Allah’tan başka yol gösterecek ve yardım edecek yoktur.

ve başkalarını yalnızca Rabbine özendir.!!!

 

Hakkıyla kur’an’ı öğrenip hayatına uygulayan biri olmayı Rabbim’den Niyaz Ediyorum.