ALLAH, ELÇİSİ MUHAMMED'İN SÖZLERİ'Nİ KUR'AN'LA...
Hanifi CIĞAL

Hanifi CIĞAL

ALLAH, ELÇİSİ MUHAMMED'İN SÖZLERİ'Nİ KUR'AN'LA EŞ TUTULMASINI YASAKLIYOR.!

24 Haziran 2021 - 10:32

Ey insanlar! Gördüklerinize ve görmediklerinize dikkatinizi çekerim ki,

Bu Kur'an’ın haberleri, şerefli bir elçinin dilinden size bildirilen bir sözdür.

Ve o söz/o Kur'an, bir şairin kendiliğinden söylediği gibi bir söz değildir; ne az inanıyorsunuz?

Ve o söz/o Kur'an, bir kahinin kendiliğinden söylediği gibi bir söz de değildir; ne dar düşünüyorsunuz? 

Elçinin dilinden söylenen o söz/o Kuran, alemlerin Rabbinden indirilmedir.

Eğer elçi “rabb tarafından indirilen” o sözü, kendi sözleriymiş gibi ortaya sürseydi, kesinlikle ondan tüm gücünü alırdık, sonra onun can damarını keserdik/ondan kesinlikle vahyi keserdik. Ve sizden hiç kimse de buna engel olamazdı.

Hiç kuşkusuz bu Kur'an, bilinç sahipleri için bir öğüttür.

Ve Biz, içinizden o Kur’an’ı, yalanlayanları çok iyi biliyoruz.

Ve kuşkusuz Kur’an, gerçeği örtbas edenler için, bir sıkıntı kaynağıdır. 

Ve hiç kuşkusuz Kur’an, kesin bilginin ta kendisidir.

O halde, Sen, Ulu Rabbinin ismini tüm noksan sıfatlardan uzak tut.

(HAKKA/38-52)

 

Hakkıyla Kur’an’ı öğrenip hayatına uygulayan biri olmayı Rabbim’den Niyaz Ediyorum.

 

Son Yazılar