Reklam
Reklam
CAHİL KİME DENİR? CEHALET NE DEMEK?
Hanifi CIĞAL

Hanifi CIĞAL

CAHİL KİME DENİR? CEHALET NE DEMEK?

10 Eylül 2021 - 01:37

Rahman'ın kulları o kimselerdir ki, yeryüzünde sorun çıkarmazlar, uygar bir şekilde davranırlar, kendilerine cahilce davrananlara karşı barış önerirler, esenlikler dilerler.(FURKAN/63)

 

             "CEHALET NE DEMEK"?

 

Türkçede “BİLGİSİZLİK” anlamında kullanılan bu sözcüğün arapçası "CEHL" cehalet'tir.

 

Kur’an’daki kavramlar konusunda büyük bir otorite kabul edilen Ragıb el-İsfehani, “CEHL” sözcüğüne, Kur’an’a dayanarak üç anlam vermiştir:

 

Birinci anlam: Nefsin bilgiden boş olmasıdır.

 

İkinci anlam: Gerçeğin dışında bir şeye inanmaktır.

 

Üçüncü anlam: Bir konuda yapılması gerekenin veya hakkın tersini yapmaktır.

 

Bu anlamlara göre, İslam’ın kastettiği cahillik (bilmezlik), kişinin okuryazar olmaması veya fizik, kimya, tarih, coğrafya gibi konularda bilgili olmaması değil, kişinin gerçeğin dışında bir şeye inanması, hakkın tersini yapmasıdır. 

 

Nitekim Kur’an, kendinden önceki dönemin inanç ve davranışlarına (atalar dinine) saplanıp kalmaya “CEHALET” demiş, Nebimiz de CEHALETTEN kurtarmak için insanlara fizik, kimya ve benzeri şeyleri değil, gerçeği, gerçeğe inanmayı ve gerçeği yaşamayı öğretmiştir.

 

Kur’an’ın kendisinden önceki dönemin inanç ve davranışlarını CEHALET olarak nitelemesinin istisnası, o dönemdeki toplumlarda yaşamış olup da gerçeği görmüş ve sadece Allah’a kul olmuş kimselerdir.!!!

 

Hakkı'yla Kur'anı öğrenip hayatına uygulayan biri olmayı Rabbim'den Niyaz Ediyorum.