Reklam
Reklam
DİN'İN TEK KAYNAĞI KUR'AN'DIR.!
Hanifi CIĞAL

Hanifi CIĞAL

DİN'İN TEK KAYNAĞI KUR'AN'DIR.!

18 Mayıs 2020 - 14:54

Fıkıh kitapları, hadis kitapları ve Kur’an dışı ismi ne olursa olsun islam dininde ölçü ve delil kabul edilemez. 

 

İslam dininin tek kaynağı Kur’an'dır. 

Kur’an’ın dışındaki kaynaklar batıldır.

Hak olan sadece ve sadece kur’andır.

Kur’an, insanları en doğru yola iletir.

Kur’an dışı kaynaklar insanları saptırır.

 

Nebi Kur’an'da emrolunanı yapardı.

Nebi kendiliğinden dine bir şey katmazdı.

Nebi dinde fetva verici değildi. Dinde fetva veren yalnız Allah’dır. Nebi Allah'ın fetvasına uyar ve anlatır.

 

Allah'ın sünneti ayrı, Nebi’nin sünneti ayrı olmaz. Allah'ın hadisi ayrı, Nebi’nin hadisi ayrı olmaz. 

Nebi’nin sünneti, Allah'tan aldığı vahyi hayatın’da yaşamasıdır. 

 

Nebi’nin hadisi, Allah'tan aldığı vahyi insanlara anlatmasıdır. 

Sünnet ve hadis Kur’an'dan başka bir şey degildir, yani Allah'ın Kur’an'da bildirdikleridir.

 

Nebi dinde hüküm koyamaz, böyle bir yetkisi de yoktur. Hüküm koyucu yalnız Allah'tır. 

 

Dinde tek otorite Allah'tır.

Nebi dinde otorite değildir. 

"Nebi, dinde otoritedir" diyen, Nebi’yi  Allah'a ortak koşmuş olur. 

"Allah kendisine ortak koşulmasını asla kabul etmez."(NİSA/48-116)

 

"Rabbin’den sana vahyolunana uy. Ondan başka hiç bir İlah yoktur. Müşriklerden de yüz çevir." (EN’AM/106)

 

Hakkıyla Kur’an’ı öğrenip hayatına uygulayan biri olmayı Rabbim’den Niyaz Ediyorum.