Reklam
Reklam
HAKKA UYMAK YERİNE ZANNA UYANLAR.!!!
Hanifi CIĞAL

Hanifi CIĞAL

HAKKA UYMAK YERİNE ZANNA UYANLAR.!!!

27 Mayıs 2022 - 16:38

Ve eğer yeryüzündekilerin çoğunluğuna uyarsan seni Allah yolundan saptırırlar. Çünkü onlar sadece zann'a uyuyorlar ve sadece saçmalıyorlar.

 

Şüphesiz ki senin Rabbin, Kendi yolundan kimlerin saptığını en iyi bilenin ta kendisidir. Ve O, kılavuzlandıkları doğru yolda olanları daha iyi bilendir.(EN'AM/116-117)

 

Ayetlerde Rabbimiz Nebimizi ve onun şahsında tüm insanlığı uyarmaktadır. 

 

Çünkü insanların çoğunluğu bilgi yerine ZANNA uymakta, Allah’ın sözleri yerine atalarının sözlerine inanmakta, bu sebeple de çoğunluk tarafından benimsenmiş inançlar, düşünce ve ilkeler sırf çoğunluk tarafından paylaşılıyor diye doğru olarak kabul edilmektedir. 

 

Oysa bu saçmalıkların çoğunluklar tarafından kabul edilmesi hiçbir zaman onların doğruluğuna delil olamaz. Doğrular doğru olma niteliklerini onları doğru kabul eden çoğunlukların kabullerinden değil, bizzat kendilerindeki gerçeklikten alırlar. 

 

Doğru olan, en iyi işiten ve en iyi bilen, hükümleri en mükemmel, en doğru, en adil olan ALLAH'IN sözleridir. Dolaysı'yla KUR'AN'DIR.

 

Bu sebeple, çoğunluğa uyulduğu takdirde doğru yoldan sapılmış ve çoğunlukların gerçek olmayan zanlarına mahkum olunmuş olunur.

 

Rabbimiz insanların çoğunluğa uyulduğu takdirde yoldan sapılacağını ihtar etmektedir. 

 

Kendi yolundan sapanları en iyi bilen Rabbimiz, bu sapkınlığa çoğunlukların ZANNA uyarak hayal peşinde koşmalarının neden olduğuna işaret etmektedir.

 

Bu husus Kur’an’da onlarca Ayet'te dile getirilmiştir.

 

Hakkı'yla Kur'anı öğrenip hayatına uygulayan biri olmayı Rabbim'den Niyaz Ediyorum.

 

Son Yazılar