ŞİRK KOŞANLAR ALLAH'I İNKAR ETMEZLER.!
Hanifi CIĞAL

Hanifi CIĞAL

ŞİRK KOŞANLAR ALLAH'I İNKAR ETMEZLER.!

01 Temmuz 2021 - 08:13

Onlar, kahinlerini, Ruhbanları, ve Meryem oğlu mesih- İsa’yı, Allah’tan ayrı olarak, Rabler edindiler. Oysa Allah’tan başka ilah yok ve onların hepsi tek bir ilah olan Allah’a kulluk etmekle emrolunmuşlardı. Allah onların ortak koştuklarından çok çok uzaktır.

(TÖVBE/31)

Ortak koşucular Allah’ı inkar etmezler. Ancak Allah’a şefaatçiler aracılığı ile ulaşacağına inanırlar.Peygamberleri aşırı derecede överek, Allah’a ait ilahlık kavramlarını Elçilere yüklerler ve onları insanüstü birer varlık olarakgösterirler, tanrılaştırırlar.

Yahudiler Üzeyir’i,hıristyanlar İsa’yı Allah’ın oğludur demeleri O elçilere olan aşırı sevgilerinin dozunu aşmışlar ve bu hatalara düşmüşler. 

Müslüman alemin’e baktığımız’da Muhammet nebiyi yüceltme adına zaman, zaman aynı hatalara düşüldüğünü ibretle görmekteyiz.

İnsanlık aleminin Allah indinde sıkıntıya düşeceklerine büyük zaafları Elçileri insanüstü bir varlık sıfatı atfederek,tanrısal vasıflarında tek olan Allah’a ortak koşmaları olacaktır.

 

Hakkıyla kur’an’ı öğrenip hayatına uygulayan biri olmayı Rabbim’den Niyaz Ediyorum.

Son Yazılar