Reklam
Reklam
ZANN / RİVAYET VE KUR'AN FARKI.!
Hanifi CIĞAL

Hanifi CIĞAL

ZANN / RİVAYET VE KUR'AN FARKI.!

17 Mayıs 2020 - 14:51

Allah’a ortak koşanların çoğu zan'na/ uydurma rivayetlere uyarlar.

 

Ama zan, Hakkın/Kuranın yerini tutmaz.

Şüpheniz olmasın, Allah onların her yaptıklarını bilendir.(YUNUS/36)

 

Ve dikkat edin! Yer yüzündekilerin, etrafınızdaki bulunan kimselerin çoğunluğu; sadece zan'na/asılsız, delilsiz uydurma rivayetlere uyarlar.

 

Ve onlar sadece zan'larıyla söyleşip  konuşurlar. Böyle kimselere uyarsanız!

Sizi, Allahın yolundan saptırırlar.

(ENAM/116)

 

Bu Kur’an, kendilerini Allaha yakın 

zanedenlerin, kendilerine kutsallık payesi verenlerin, bir uydurması değildir.

 

Kendinden önce gönderilen kitapları tastik eden, tafsilatlı/detaylı bir şekilde, Alemlerin Rabbi tarafından

gönderilmiştir.(YUNUS/37)

 

Onlara De ki: "Allah size kitabı, Mufassal/en ayrıntılı bir şekilde bildirmişken, bir yaratılmış kulun/bir  başkasının hakemliğinemi başvurayım.!

Allahtan başka bir  hakemmi arayayım"de Kendilerine kitap verilmiş kimseler, onun/kitabın/kuranın Rabbinden, gerçek olarak  bildirildiğini iyi bilirler. 

 

Sakın onların, rivayetlerle ilgili, yaldızlı sözlerine/zan'larına uymayın.

Şüphe edenlerden olmayın.

 

Ve Rabbinin kelimesi/sözü/Kur’an doğrulukça da ve Adaletçe de eksizsiz  tamamlanmıştır. Allahın kelimelerinden sözünden, kurandan başka bir kelimeye, söze, rivayete ihtiyaç yoktur. Allah, en iyi bilendir, en iyi işitendir.(ENAM/114-115)

 

Hakkıyla Kur’an’ı öğrenip hayatına uygulayan biri olmayı Rabbim’den Niyaz Ediyorum.